दिल्ली संस्कृत अकादमी
ई-शिक्षा
S.NO. LESSON (Click to Open)
1Prathamh pathh( Sanskrit-Varnmala)
2Dwiteeyh  pathh( Lingjnanam)
3Triteeyh  pathh( Vachan-Prayogh)
4Chaturthh  pathh( Karak-Parichayh)
5Panchmah  pathh( Lakar-Jnanam)
6Shashthh  pathh( Sanjnan-Sarvnam-purushbodhah)
7Saptamh  pathh(Avyayparyogh)
8Ashtamh  pathh( Purvkalik-kriyapadanam-Prayogh)
9Navamh  pathh( Dincharyadharith    Vartalaph)
10Dashamh  pathh( Shankhaprayogh)
11Ekadashh  pathh( Kalbodh-Prichayh)
12Dwadashh  pathh(Upsargah)
13Trayodashh  pathh( Karak-uppad-Vibhakti-Jnanam)
14Chaturdashh  pathh( Wachya-Prayogh)
15Panchadashh  pathh( Sandhi-Prayogh)
16 Shodashh  pathh( Samas-Jhnanam)
17Saptadashh  pathh( Pratyay-Jnanam)
18Ashtadashh  pathh( Sukti-Sanagrah)
19 Ekonavinshh  pathh( Sanskrit-Dhyeyawakyani)

मुख्यमंत्री
नवीनतम समाचार
महत्वपूर्ण लिंक
Last Updated : 29 Jul,2022